Kontakt

Komunikacja w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu Elektronicznej Platformy Konkursowej (z zastrzeżeniem Rozdziału IV ust. 3.1. lit. b. Regulaminu konkursu).

Elektroniczna Platforma Konkursowa (EPK) dostępna jest pod adresem https://epk.sarp.pl

Wszelką korespondencję pisemną dozwoloną niniejszym Regulaminie należy kierować na adres:

Oddział Warszawski

Stowarzyszenia Architektów Polskich

ul. Foksal 2

00-366 Warszawa

Sekretarz Sądu Konkursowego:

arch. kraj. Rafał Mroczkowski